Xledger

Xledger – komplett løsning for regnskap og økonomi i skyen

I TheVIT tilbyr vi våre kunder det skybaserte økonomisystemet, Xledger.
Med Xledger får du kontroll over egen virksomhet på en effektiv og fleksibel måte.


Automatiserte prosesser – mer tid til andre oppgaver

Tidligere manuelle prosesser er automatisert med Xledger. Bankløsningen din blir integrert i systemet og du trenger ikke logge inn i nettbanken for å godkjenne betalinger eller gjøre andre bankrelaterte oppgaver. Oppdatert saldo og annen økonomisk informasjon har du i Xledger.

Siden systemet er skybasert er det også tilgjengelig når som helst og hvor som helst, så lenge du har nettilgang.


Innsikt – oversikt og kontroll

I Xledger har du alltid oversikt over den økonomiske situasjonen til bedriften, i sanntid. Du kan følge med på toppnivå fra dashboard med fleksible visninger, og drille nedover for å se alle detaljer.


Skalerbart – fleksibilitet til å vokse

Xledger er en såkalt multi-tenant løsning. Det betyr at alle brukerne deler samme applikasjon, og du trenger ingen lokal installasjon. Utgifter til oppgraderinger og vedlikehold bortfaller. Du jobber alltid i nyeste versjon av systemet. Dette betyr også at du aldri vokser ut av Xledger. Åpner du flere kontorer, eller starter opp utenfor Norge, så håndteres dette i Xledger.


Alt-i-ett-system

Systemet gir bredde og dybde i funksjonalitet, men du betaler kun for den funksjonaliteten du benytter. Xledger dekker:

 • Anleggsregister
 • Arbeidsflyt
 • Bank og betalinger
 • Budsjett og prognose
 • Innkjøp og logistikk
 • Kunde- og leverandørreskontro
 • Lønn
 • Medlems- og giveradministrasjon (XRM)
 • Ordre og fakturering
 • Prosjektregnskap
 • Rapportering og analyse
 • Regnskap
 • Timeregistrering og utlegg

Les mer om Xledgers funksjonsområder

Med Xledger frigjør du tid til andre gjøremål, til en lavere pris enn med de tradisjonelle økonomisystemene.

10 fordeler med


 1. Født i skyen
 2. Automatiserte og effektive prosesser
 3. Har alle moduler integrert
 4. Skalerbart, slik at selskapet kan vokse i takt med systemet
 5. Skreddersydd for arbeidsdeling
 6. Meget gode rapporteringsmuligheter med drill-down ned på bilagsnivå
 7. Konsernstruktur og valutahåndtering
 8. Velutviklete API`er for integrasjonsmuligheter
 9. Drift og vedlikehold skjer uavhengig av din virksomhet
 10. Rask og sikker implementering

Les mer om Xledger på xledger.com