Tjeneste
Selskapsdokumentasjon

Dokumentasjon av formelle forhold har også en reell betydning

Kravene til formell dokumentasjon av virksomheten omfatter mange områder; Fra styreprotokoller til annen dokumentasjon ved f.eks selskapsstiftelser, fusjoner, ansettelser eller øvrige kontrakter. I de fleste tilfeller har virksomhetene også en egeninteresse av å ha slik dokumentasjon på plass, utover kravet fra myndigheter. God orden i «sysakene» gir mindre problemer om diskusjoner og uenigheter skulle oppstå.

Det er mange forhold som faller inn under et så vidt begrep som «selskapsdokumentasjon». Noen av disse forholdene, som f.eks styreprotokoll, er det forholdsvis enkelt å ha på plass. Andre dokumenter som f.eks fusjonsdokumentasjon krever vanligvis bistand fra advokater og revisorer med høye timepriser.

I vår rolle som økonomisjef avtaler vi spesifikt hvilken selskapsdokumentasjon vi skal ta ansvar for utarbeidelsen av. Gjennom bruk av teknologi og nært samarbeid med advokatmiljø, kan vi normalt sørge for dette til en vesentlig lavere kostnad enn om andre advokater/revisorer hadde blitt benyttet.

Her er noen punkter som viser hvordan vår tilnærming som din økonomiansvarlige normalt vil være:

  • Avtale hvilken selskapsdokumentasjon som er vårt ansvar
  • Skaffe oss oversikt over status på denne dokumentasjonen, og få på plass det som måtte mangle
  • Etablere effektive prosesser for fremtidig utarbeidelse av selskapsdokumentasjon
  • Sørge for utarbeidelse og nødvendig kvalitetssikring av selskapsdokumentasjon
Selskapsdokumentasjon
Selskaps-dokumentasjon

Har virksomheten i dag på plass all formell selskapsdokumentasjon som myndighetene krever og forventer, og som daglig leder og styret har et formelt ansvar for?

Hvis svaret er ja, så hjelper vi deg å opprettholde dette mens du og dine dyktige medarbeidere fokuserer fullt ut på kjernevirksomheten.

Hvis svaret er nei, så tar vårt dyktige økonomiteam tak i dette og bringer den formelle dokumentasjonen på plass.