Tjeneste
M & A

Vi bidrar til at utvikling av dine ansatte og ledere i tråd med din strategi

Våre HR rådgivere samarbeider tett med ledelsen hos våre kunder og bidrar aktivt til virksomhetens utvikling og realiseringen av strategiske mål. Vi har fokus på samspillet mellom organisasjonen og den enkelte ansatte, med formål om å ha rett person på rett plass, med rammevilkår som bidrar til at hver enkelt har de beste forutsetninger for å bidra til virksomhetens suksess.

TheVITs ressurser på området HR Business Partner kan ivareta alle sider av HR-funksjonen, for en kortere eller lengre periode. Vi sørger for at de menneskelige ressursene i virksomheten ivaretas og at ledelsen har sparringspartneren de trenger. HR-rådgiveren kan også benyttes til enkeltstående prosjektarbeid.

Som kunde hos TheVIT får du tilgang til din egen HR-avdeling, i en form og med et omfang som passer din virksomhet. Vi skaffer oss raskt oversikt over status på HRM-arbeidet i din virksomhet og benytter dette som utgangspunkt for å definere løpende driftsoppgaver og områder for forbedring og utvikling. Våre HR Business Partnere har erfaring og kompetanse som gjør at vi er operative hos kunder fra første dag!

Vi tilbyr fleksible løsninger hvor vi bidrar med kompetanse på områder dere allerede arbeider med, overtar ansvar for driftsoppgaver og/eller utviklingsoppgaver, alt i nært samarbeid med dere. Med fokus på praktiske løsninger og det å utnytte rimelig og tilgjengelig teknologi, bidrar våre rådgivere med alt fra daglige oppgaver til komplekse endringer og utgjør kompetente sparringspartnere for roller på alle nivåer i organisasjonen.

Nedenfor nevnes noen av områdene vi kan dekke som din HR Business Partner:

 • Rekruttering, ansettelse og onboarding
 • Arbeidsavtaler
 • Belønning og personalgoder – lønnsoppgjør
 • Fraværsoppfølging – sykdom, ferie og permisjon
 • HR-system, herunder Personal-, HMS- og Lederhåndbok
 • Utvikling, implementering og forvaltning av policy, rutiner og prosesser
 • Personvern - GDPR
 • Oppfølging og utvikling av ledere og medarbeidere, inkludert medarbeidersamtaler
 • Støtte og utvikling til personalansvarlige ledere
 • Bidra til å drive kulturutvikling, samarbeid og kunnskapsdeling
 • Organisasjonsutvikling
 • Faglig støtte i omstillings- og endringsprosesser
HR Business Parter
HR Kartlegging

Vi er opptatt av å bidra til våre kunders utvikling fra første dag.

For å klare dette har vi utviklet en HR-kartlegging som gjør oss i stand til å raskt forstå behovene i din virksomhet. Resultatet av kartleggingen gir våre rådgivere oversikt over status i HR-arbeidet og bidrar til å avdekke behov for ivaretakelsen av løpende HR-driftsoppgaver og i hvilken utstrekning det foreligger forhold som krever utvikling eller forbedring. Dere velger selv hva dere ønsker å få hjelp til!

På denne måten kan vi raskt bidra til å skape fundament for å motivere og beholde dyktige medarbeidere i virksomheten over tid!