Tjeneste
Forretningsutvikling

Vi bidrar i utviklingen av din virksomhet

Den moderne CFO/økonomisjef spiller en viktig rolle i å aktivt bidra til virksomhetens utvikling og stadige forbedring. Denne rollen vil naturlig være forankret i rollen som leder av økonomiområdet, og i praksis vil den utøves på en rekke arenaer.

Forretningsutvikling er også noe som bør foregå løpende, og ikke kun i periodiske strategiprosesser. Våre økonomisjefer spiller en aktiv rolle på alle disse arenaene.

Våre økonomisjefers kunnskap om alle viktige sider ved virksomhetens økonomi og nåværende prestasjoner, gjør at faktabasert informasjon vil bringes inn i alle prosesser som vedrører forretningsutvikling. I tillegg har våre økonomisjefer tilgang på vår Business Intelligence avdeling, hvor blant annet konkurrentsammenligninger kan utarbeides. Økonomisjefene har kompetanse på gode prosesser for forretningsutvikling, enten det er de som løpende pågår i organisasjonen eller periodiske strategiprosesser.

Her viser vi hvordan vår rolle i forretningsutvikling normalt vil være:

  • Skaffe oss innsikt i din strategi, forretningsplan, organisasjon og oppnådde resultater
  • Forstå hva som er driverne for vekst og lønnsomhet i virksomheten
  • På bakgrunn av styringsinformasjon fra vår Business Intelligence gruppe (eller andre kilder), løpende foreslå og ta ansvar for gjennomføring av forbedringer
  • Delta i din ledergruppe og aktivt bidra til å identifisere utviklingsmuligheter og ta ansvar for gjennomføring innenfor sitt ansvarsområde
  • Delta i styremøter ved behov
  • Aktivt se etter og komme med innspill til ekstern informasjon/arenaer hvor selskapets ledelse eller annet nøkkelpersonell kan få inspirasjon til utvikling
  • Benytte The Value Innovation Team sitt nettverk til å bringe inn nøkkelkompetanse som kan bidra til virksomhetens utvikling
  • Om nødvendig forsterker vi vårt team når mer strukturerte og omfattende prosesser for forretningsutvikling skal finne sted, som f. eks. oppkjøp, generasjonsskifte, salg, fusjon eller andre typer av Mergers & Acquisitions.
    Les mer om Mergers & Acquisitions her.

 

Forretningsutvikling
Forretningsutvikling

Mener du at dine økonomiressurser skal bidra til også å utvikle din virksomhet videre, inkludert det å delta aktivt i ledergruppen for å stadig øke konkurransekraften?

Hvis svaret er ja, så er vi de rette til å hjelpe deg med dette. Våre økonomisjefer og økonomiteam har kompetanse og verktøy som gjør de til en god diskusjonspartner i det daglige og en aktiv bidragsyter i ledelses- og strategiprosesser. Om nødvendig forsterker vi kjerneteamet i slike prosesser.