Tjenester

Kun 30 % av nyetablerte selskaper overlever. Planlegging, styring og kontroll er nøkkelen.

Her er tre gode suksesskriterier i oppstartfasen:


1. Få god likviditet

  • Sørg for å fakturere så snart produktet er levert.
  • Bruk kort forfallstid og effektive purre- og innkrevingsrutiner.
  • Sørg for riktig finansiering. Er du usikker, snakk med oss for en uavhengig prat.
  • Bruk likviditetsbudsjett for god styring, daglige prognoser og en mer forutsigbar fremtidig.

Her finner du en rådgiver.


2. Lytt til erfarne rådgivere

Få gode innspill, råd og tips, hent nye ideer og luft tankene. Få tryggheten du trenger gjennom en profesjonell diskusjonspartner, enten det gjelder løpende drift eller større, viktige beslutninger.

Slik får du et digitalt skybasert regnskap.


3. Bruk oppdaterte styringsverktøy

Sørg for kontroll på økonomien helt fra starten. Identifisér viktige måleparametere slik at du til enhver tid har styring på hvor bedriften din går. Snakk med oss om hvordan du kan etablere skreddesydde dashboard med dine viktigste tallkilder.

Sammen kan vi skape vekst, lønnsomhet og økonomisk trygghet for din bedrift.