Tjenester

Økonomitjenester som dekker alle relevante områder

En økonomisjef fra Value Innovation er en erfaren og dyktig person som både har et forretningsmessig og økonomisk perspektiv i sin rolle. Økonomisjefens rolle er å bidra til virksomhetens suksess med et spesielt fokus på økonomiområdet.

En CFO/økonomisjef bør støttes av en eller flere dyktige controllere. Controllerrollen utgjør en svært viktig del av et økonomiteam.

Våre regnskapsførere sørger for at økonomisjef og controller har et riktig grunnlag å arbeide ut i fra. VIT Accounting tilbyr skybaserte tjenester og løsninger som gir rask tilgang til korrekte data.

 

Spesialiserte Business Intelligence analytikere utgjør et tredje og viktig element i økonomiteamet. Disse analyserer og leverer faktabasert styringsinformasjon som gir grunnlag for bedre beslutninger.

Sammen utgjør disse et team som fordeler oppgavene mellom seg på en mest mulig effektiv måte. Dette er viktig for å unngå at CFO/økonomisjef bruker tid på ting som andre kan gjøre bedre og rimeligere.

Teamet dekker alle relevante tjenester som normalt inngår i en økonomisjefs rolle. Vi har delt disse inn i 9 ulike områder, som vi metodisk arbeider med til beste for din virksomhet. Se mer om hva det innebærer ved å klikke på de enkelte områdene nedenfor.