Placeholder image

TheVIT har som mål å bidra til økt lønnsomhet, vekst og utvikling hos våre kunder. Det gjør vi ved å tilby dyktige leder-, økonomi-, HR-, analyse- og regnskapsressurser.


Gjennom våre fleksible løsninger får våre kunder tilpasset forretningsmessig styringsinformasjon og tilgang til en økonomi og/eller HR-avdeling med kompetanse, kapasitet som normalt er forbeholdt større virksomheter.

VIT - Value, Innovation og Team, gjenspeiler at vi tilfører våre kunder betydelig verdi gjennom våre tjenester og løsninger, samtidig som vi er innovative og bidrar til nyskapning og forbedring.

Blant kunder vil vi være mest kjent som «VI-Team», fordi det er «Vi» og ikke «dere og oss». Vi jobber sømløst med din øvrige organisasjon. Selv om vi ikke er ansatt i hos dere, vil vi i praksis oppleves som om vi er det.

Kompetanse

Kompetanse

Ditt Value Innovation team settes sammen slik at den samlede kompetansen er tilpasset de oppgavene som skal utføres. Strategisk, operativ og analytisk kompetanse settes sammen ut fra dine behov. Oppstår det behov for særlig spesialistkompetanse i perioder, tilføres ditt økonomiteam denne.

Fleksibilitet

Fleksibilitet

Ressursbruken knyttes til ditt behov. Når behovet øker, øker vi ressursbruken. Når behovet reduseres, reduserer vi ressursbruken. Når behovet for kompetanse endres, endrer vi kompetansemiksen. I intensive perioder arbeider vi intensivt sammen med dere.

Alt dette uten at du opplever utskiftninger i teamet. Vi bare justerer på hvor mye av den enkelte ressursen og kompetansen som benyttes til enhver tid. I tilfelle sykdom eller permisjoner i ditt økonomiteam, dekker vi opp dette behovet uten at du trenger å bekymre deg for det. Vår fleksibilitet er vesentlig større enn du normalt vil ha ved å ha egne ansatte.

Forutsigbarhet

Placeholder image

Vi tilbyr fastpris som gjør at dine kostnader er forutsigbare så lenge din virksomhet ikke endres vesentlig. Ditt økonomiteam dekker de behovene vi har blitt enige om, uavhengig av vår ressursbruk. Vi er forutsigbare ved at du vet du får de avtalte tjenestene til den prisen vi har avtalt.

Stein-Ragnar Noreng

Stein-Ragnar Noreng

Administrerende direktør/partner

+ 47 911 16 081

stein-ragnar.noreng@thevit.no

Linked In

Stein-Ragnar er grunnleggeren av The Value Innovation Team. Han har bakgrunn som administrerende direktør i KPMG, og har styreerfaring fra både internasjonale og nasjonale virksomheter. Han har hatt en rekke lederposisjoner i ulike resultatenheter.

Stein-Ragnar har også vært ansvarlig partner for oppdrag som strekker seg fra små virksomheter til store børsnoterte konsern. Han har arbeidet med kunder innenfor en rekke bransjer.

Stein-Ragnar har ledet strategi- og endringsprosesser både som toppleder og som rådgiver for kunder. Han kjenner godt betydningen av en god og effektiv økonomifunksjon fra en toppleders perspektiv. Stein-Ragnar er brukt som foredragsholder, blant annet om trender som påvirker norske virksomheters muligheter og utfordringer.

 
Christian Martinsen

Christian Martinsen

Partner

+ 47 928 26 355

christian.martinsen@thevit.no

Linked In

Christian har omfattende erfaring som CFO/Finansdirektør fra flere virksomheter og bransjer. Han har lang operativ erfaring fra en rekke områder innenfor økonomi- og finansområdet. Christian har ledet strategiprosesser samt en rekke oppkjøps-, salgs- og fusjonsprosesser. I sine roller har Christian arbeidet med hele verdikjeden i virksomhetene.

Christian har arbeidet med endringsledelse i flere organisasjoner, samt blant annet hatt ansvar for en rekke initiativ knyttet til resultatforbedring og optimalisering av kapitalbruken. Han har også hatt ansvar for HR, IT og øvrige administrative funksjoner i sine tidligere roller.

 
Kjell Kulvedrøsten

Kjell Kulvedrøsten

Partner

+ 47 406 39 516

kjell.kulvedrosten@thevit.no

Linked In

Kjell er utdannet statsautorisert revisor og tidligere partner i KPMG. Han har ledet KPMGs region i Indre Østland i 10 år. Kjell har hatt ansvar for kunder som blant annet Tine, Nortura, Moelven, Mjøsen Skog SA, Glommen Skog SA og Skistar Norge AS.

Kjell har gjennom sin utdannelse og erfaring inngående kunnskap om forretningsvirksomhet i ulike bransjer, økonomistyring, regnskap og ledelse. Han har vært rådgiver for bedrifts- og økonomiledere i en rekke virksomheter. Kjell har også vært styreleder i Elverum Håndballklubb og Elverum Næringsforening.

 
Sissel Evensen

Sissel Evensen

Senior rådgiver

+ 47 406 39 506

sissel.evensen@thevit.no

Linked In

Sissel har omfattende erfaring med controlling og analyser, inklusiv å konvertere store datamengder om til god ledelsesinformasjon. Hun har spisskompetanse på avansert bruk av Excel og utarbeide dashboard for ledelsesstyring.

Hun har arbeidet innenfor dette fagområdet de siste 25 årene, først i Sparebanken Hedmark og deretter i lederstøtte for regional ledelse i KPMG, nasjonal ledelse for KPMG Advisory i Norge og sist for konsernledelsen I KPMG. I Sparebanken Hedmark arbeidet hun først som intern revisor og deretter ansvarlig for bankens kunde- og markedsanalyser.

 
Stein Kristiansen

Stein Kristiansen

Senior rådgiver

+ 47 908 70 551

stein.kristiansen@thevit.no

Linked In

Stein har lang erfaring som Financial Manager og controller fra flere virksomheter og bransjer med både norske og internasjonale operasjoner. I disse rollene har han blant annet vært medlem av ledergruppe og hatt personalansvar for egne ressurser.

Stein har mye erfaring med det å ha ansvar for økonomiområdet i tett link og samarbeid med den rene verdiskapende delen av organisasjonene. Med master i makroøkonomi og finansielle markeder samt finansiell strategi og økonomistyring har han sterk kompetanse innenfor blant annet likviditetsstyring, KPI-styring, rapportering og konsolidering inklusiv IFRS, budsjett- og strategiprosesser, investeringsanalyser samt endringsledelse.

 
Anne Merete Henriksen

Anne Merete B. Ariansen

Senior rådgiver

+ 47 919 90 900

annemerete.ariansen@thevit.no

Linked In

Anne Merete er siviløkonom og statsautorisert revisor med bakgrunn fra PWC og Eksportfinans. Hun har bred erfaring innen regnskap, prosjektstyring og kommunikasjon. Ved siden av en master i internasjonal ledelse har hun jobbet lengre perioder i utlandet.

Gjennom oppstart og drift av veldedige selskaper har Anne Merete jobbet med produktutvikling, salg og markedsføring. Fra sin tid i regnskap og revisjon har hun solid kompetanse innenfor blant annet IFRS, skatt, konsolidering og utarbeidelse av likningspapirer. Hun har i flere år sittet i Finans Norges Fagutvalg Regnskap og Norsk Finansnærings Økonomigruppe Bank.

 
Marit Eli Harsjøen Nervik

Marit Eli Harsjøen Nervik

Autorisert regnskapsfører

+47 913 71 980

marit.eli.nervik@thevit.no

Linked In

Marit Eli er registrert revisor og autorisert regnskapsfører, med bakgrunn fra Revisorkonsult, KPMG og Consis. Hun har erfaring fra økonomistyring og controlling fra både privat næringsvirksomhet, helse og utdanning. Med sin bakgrunn har Marit Eli opparbeidet seg solid innsikt innen ledelse og styring av virksomhet, ansatte og prosjekter.

Marit Eli har erfaring fra etablering av avdelingskontor innen regnskapsføring tilpasset dagens teknologi, med fokus på høy kvalitet og effektivitet. Kundenes mulighet for å styre egen virksomhet basert på rettidig og korrekt beslutningsinformasjon er hennes fokusområde. Hun innehar flere styreverv både i næringsvirksomhet og idrett og har erfaring som meddommer i Tingretten.

 
Micael Schneider Ueland

Micael Schneider Ueland

Rådgiver

+47 916 20 728

micael.s.ueland@thevit.no

Linked In

Micael er siviløkonom med bakgrunn fra Visma Services. Han har bred erfaring innen regnskap og erfaring fra styrearbeid, IT og som controller. Micael har jobbet med et vidt spekter av bransjer og sittet i flere styrer. I tillegg til en norsk mastergrad i finans har Micael en internasjonal mastergrad fra CEMS.

Micael hadde en rekke verv under studietiden, blant annet som økonomiansvarlig og styremedlem i NHHs Studentforening. Etter studiene har han jobbet med økonomistyring, budsjettprosesser, likviditetsstyring og rapportering for kunder. I tillegg har han solid kjennskap til de forskjellige prosessene på regnskapssiden, også fra et IT-perspektiv, og jobbet med nearshoring av slike prosesser.

 
Thor Jacob T. Smith

Thor Jacob T. Smith

Daglig leder VIT Accounting/    Senior rådgiver

+47 938 72 887

thor.jacob.smith@thevit.no

Linked In

Thor Jacob har forretnings- og ledelseserfaring fra både inn- og utland. Han er autorisert regnskapsfører, og har i tillegg til en master i Business Administration utdanning innen økonomi og markedsføring. Tidligere har han vært daglig leder for et regnskapsførerforetak, og har de siste årene vært General Manager i et tanzaniansk selskap innen hotellbransjen.

Gjennom arbeid for både egne selskap og eksterne klienter innen en rekke bransjer har han opparbeidet sterk kompetanse innen prosjektstyring, finansiell rapportering og økonomiske analyser, og har hatt både operativt-, strategisk- og personalansvar i flere bedrifter.

 
Rønnaug Bækkedal

Rønnaug Bækkedal

Regnskapsfører

+47 900 94 999

ronnaug.baekkedal@thevit.no

Linked In

Rønnaug er siviløkonom med variert erfaring som leder og mellomleder fra privat og offentlig virksomhet. Hun har vært delaktig i etablering av flere virksomheter og bygget opp og drevet bemanningsselskapet Vikann i 15 år. Rønnaug har også mange års erfaring innen økonomi og regnskap.

I eget selskap hadde Rønnaug ansvar for markedsføring, økonomistyring, regnskap, lønn og personal. Selskapets 40 ansatte levert tjenester til bransjer med stadig skiftende personalbehov. I de senere årene har Rønnaug arbeidet som økonomikonsulent. Hun har stor interesse for kvalitetssikring og har erfaring med innføring og daglig bruk av papirløs dataflyt.

 
Kirsti Crantz

Kirsti Crantz

Senior Rådgiver

+ 47 930 15 430

kirsti.crantz@thevit.no

Linked In

Kirsti har lang erfaring som CFO og økonomisjef i tillegg til at hun har arbeidet som fungerende CEO. Hun har ledet fusjonsprosesser og prosesser for restrukturering og organisatoriske forbedring. Hun har også bred erfaring fra personaladministrasjon og styrearbeid.

Som leder for økonomifunksjonen har Kirsti blant annet hatt ansvar for økonomistyring, rapportering, controlling, budsjettering og likviditetsstyring. Hun har i tillegg arbeidet med verdsettelser, due diligence og finansiell analyse i flere bransjer. Hun har også god kunnskap om implementering av ERP-system og business intelligence som styringsverktøy.

 
Anne Salvesen

Anne Salvesen

Regnskapsfører

+ 47 486 06 960

anne.salvesen@thevit.no

Linked In

Anne har arbeidet med regnskap og lønn for små og mellomstore bedrifter i over 20 år og har kontaktflate mot mange bedriftsledere. Hun har høgskoleutdanning innen økonomi og administrasjon og bred erfaring fra en rekke ulike bransjer, hvor hun har opparbeidet seg god kjennskap til regelverket for disse.

Anne har god kjennskap til en rekke regnskaps- og lønnssystemer. Hun er opptatt av høy kvalitet og det å forenkle kundens hverdag slik at ledelsen kan fokusere på forretningsutvikling. Anne har spisskompetanse innen lønn og lønnsrelaterte problemstillinger.

 
Thea Elisabeth Daler

Thea Elisabeth Daler

Trainee

+ 47 402 10 599

thea.elisabeth.daler@thevit.no

Linked In

Thea Elisabeth er siviløkonom med spesialisering i finans og fordypning i regnskap, revisjon og skatt. Hun har en bred utdannelsesbakgrunn i form av master i økonomi og ledelse samt bachelor i markedsføring, med fordypning i forretningsutvikling og teknologi. Utdanningen har hun supplert med relevant arbeidserfaring.

Thea har ved siden av studiene jobbet i en kredittavdeling og vært økonomiansvarlig for et verv ved skolen. Etter utdannelsen har hun arbeidet som rådgiver i en finansinstitusjon og med due diligence i en bank. Thea har erfaring med en rekke statistiske systemer og analysearbeid, noe som gjør henne til en god researcher. Med sin sammensatte utdanning har Thea god forretningsforståelse og er en allsidig økonom.

 
Rakel M. Sørli

Rakel M. Sørli

Autorisert regnskapsfører

+ 47 940 03 286

rakel.sorli@thevit.no

Linked In

Rakel er autorisert regnskapsfører med stor interesse for digitale løsninger. Hun har arbeidet med regnskap, lønn og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter i over 10 år. Hun har god kjennskap til en rekke regnskaps- og lønnssystemer og har opparbeidet seg en solid kompetanse innenfor regnskap- og lønnsområdet.

Rakel er bachelor i økonomi og administrasjon med fordypning i regnskapsføring. I tillegg har hun studier i informasjonssystemer innen administrasjon og ledelse. Med denne bakgrunnen har Rakel blitt en pådriver for å ta i bruk digitale løsninger for å forenkle og effektivisere kundens hverdag. Rakel har stor yrkesstolthet med fokus på høy kvalitet og rettidighet i arbeidet for kundene.

 
Elisabeth Wilborn Sørli

Elisabeth Wilborn Sørli

Senior rådgiver

+ 47 950 40 558

elisabeth.w.sorli@thevit.no

Linked In

Elisabeth har omfattende erfaring innenfor industri og detaljhandel både i internasjonalt børsnotert selskap og i private selskaper av ulik størrelse. Erfaringen strekker seg fra ulike finans- og investorrelaterte oppgaver inklusive cash management og børsinformasjon, til variert operativ erfaring innenfor økonomi, regnskap, logistikk og IT.

Som siviløkonom med spesialisering innen logistikk har hun, som økonomi- og logistikksjef for en importør i næringsmiddelbransjen, anvendt sin kompetanse på å tilpasse drift til ulike typer myndighetskrav, og har god kjennskap til rutiner og dokumentasjon som kreves av et kvalitetssystem. Hun har også lang erfaring som ansvarlig for IT-drift av servere og applikasjoner, inklusive superbrukerfunksjoner.

 
Marie Skarateppen

Marie Skarateppen

Senior rådgiver

+ 47 404 81 084

marie.skarateppen@thevit.no

Linked In

Marie har master i økonomi og administrasjon og er i tillegg statsautorisert revisor med erfaring fra KPMG, NBIM og DNB. Hun har bred kompetanse innenfor regnskap, konsernregnskap, internkontroll og rapportering. Hun har også erfaring med analyse av store datamengder.

Marie har gjennom sin bakgrunn opparbeidet seg kunnskap om ulike bransjer, i alt fra store konsern til mindre virksomheter, herunder rapportering etter IFRS, konsolidering og konvertering av regnskapssystem. Hun har god erfaring med prosjektarbeid, og har arbeidet med opplæring innenfor regnskap og ligningspapirer.

 
Therese Nordby Lundh

Therese Nordby Lundh

Rådgiver

+ 47 971 97 858

therese.n.lundh@thevit.no

Linked In

Therese er siviløkonom med fordypning i økonomisk analyse. Hun har gode analytiske evner og økonomiske kunnskaper, samt kjennskap til en rekke regnskapssystemer. Etter endt utdannelse har Therese arbeidet som revisor og i studietiden fikk hun erfaring som regnskapsmedarbeider.

Ved å revidere både små og mellomstore bedrifter har hun opparbeidet seg bred erfaring fra en rekke bransjer. Therese har kompetanse innenfor blant annet IFRS, skatt og utarbeidelse av årsregnskap og likningspapirer. Hun hadde verv som markedsføringsansvarlig og deltok i prosjektarbeid i Springbrettet, bergensstudentenes karriereutvalg, gjennom studietiden.

 
Hanna Sande Jacobsen

Hanna Sande Jacobsen

Rådgiver HRM

+ 47 934 43 217

hanna.s.jacobsen@thevit.no

Linked In

Hanna har mastergrad i organisasjonspsykologi med spesialisering innen ledelse, rådgivning og rekruttering. Hanna har erfaring med HR-relaterte oppgaver fra en finansinstitusjon, blant annet innenfor rekruttering og oppbygning av e-læringsprogrammer, i tillegg til erfaring fra arbeid i helsesektoren og styrearbeid.

Sosiologistudier ga henne innsikt i relasjoner mellom samfunn, organisasjoner og utvikling, og med bachelor i psykologi og mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi, har Hanna opparbeidet et stort engasjement for utvikling av samhandling i virksomheter, med fokus på både individet og gruppen. I nært samarbeid med ansvarspersoner i DNB skrev Hanna masteroppgave om lederutvikling i en bransje i krevende omstillinger og sterkt press på utøvelse av relevant lederskap.

 
Jan Otto Trulsen

Jan Otto Trulsen

Senior rådgiver

+ 47 406 33 014

jan.otto.trulsen@thevit.no

Linked In

Jan Otto er siviløkonom med spesialisering innen økonomistyring og regnskap, og har lang erfaring som økonomisjef og CFO i både private og offentlige virksomheter - NSB, Telenor, Sykehuspartner, KPMG og McCann. Han har i alle sine roller vært en del av ledelsen, og sørget for at økonomifunksjonen har vært aktiv bidragsyter til verdiskapningen.

Jan Otto er sterk i troen på at en virksomhet som skal lykkes, trenger en økonomifunksjon som har et strategisk fokus i tillegg til å holde orden på tallene. Innen offentlig virksomhet har han hovedsakelig arbeidet i shared-serviced virksomheter preget av omstilling og krav til effektivitet. Jan Otto har ledet stabsfunksjoner som IT og HR, vært ansvarlig for omstillingsprosesser, gjennomført virksomhetsoverdragelser, arbeidet med oppkjøp og fusjoner og implementert IT-systemer.

 
Demir Ligonja

Demir Ligonja

Autorisert regnskapsfører

+ 47 948 78 756

demir.ligonja@thevit.no

Linked In

Demir er autorisert regnskapsfører med spisskompetanse fra primærnæring og allsidig erfaring fra andre bransjer. Demir har arbeidet med regnskap, lønn og årsoppgjør for små og mellomstore bedrifter i privat sektor de siste 5 år og har i tillegg erfaring fra offentlige engasjementer.

Med bachelor i revisjonsfag og erfaring som regnskapsfører, har Demir opparbeidet god kjennskap til en rekke økonomi- og regnskapssystemer. Han har god evne til å raskt gjøre seg kjent i nye systemer og ta i bruk digitale løsninger. Gjennom variert erfaring har Demir utviklet et sterkt engasjement for kunden med fokus på effektive leveranser og høy kvalitet. Han er også opptatt av pedagogisk tilnærming i kommunikasjonsprosessen for å effektivisere arbeidet og kundens hverdag.

 
Tomine Usterud

Tomine Usterud

Senior rådgiver

+ 47 900 75 987

tomine.usterud@thevit.no

Linked In

Tomine har omfattende erfaring med implementering, forbedring og omstillinger i økonomifunksjoner. Hun har bakgrunn som linjeleder, prosjektleder og konsulent og har arbeidet i mange forskjellige roller i ulike organisasjoner og bransjer.

Leder-, coaching- og opplæringserfaring kombinert med dybdekunnskap på økonomiområdet, gjør at Tomine på en god måte kan bistå ved endring i og forbedring av systemer, prosesser og organisering. Tomine er utdannet handelsøkonom og registrert revisor. Hun er også utdannet coach og tar nå en Master of Management utdannelse ved Handelshøyskolen BI som blant annet inkluderer endringsledelse.

 
Jan Arild Stenberg

Jan Arild Stenberg

Senior rådgiver

+47 917 02 302

jan.arild.stenberg@thevit.no

Linked In

Jan Arild har omfattende erfaring fra ulike roller i økonomifunksjoner i både norske og internasjonale konsern som Deloitte, Gerflor og Waterlogic. Han har i alle sine roller vært involvert i forretningsdriften og verdiskapningen, herunder som en viktig bidragsyter i effektiviserings- og forbedringsprosesser.

Med sin bakgrunn som siviløkonom og med erfaring, både som ansatt og konsulent, har Jan Arild utviklet en hands-on tilnærming til varierte oppgaver innen økonomifunksjonen. Ved flere anledninger har han bistått selskaper som har hatt behov for hjelp til å lede økonomifunksjonen gjennom turbulente perioder, med bakgrunn i organisatoriske endringer, systembytter, eller fordi nøkkelpersoner har sluttet. Basert på sin erfaring har Jan Arild utviklet et stort engasjement for kunden, kundens virksomhet og evnen til å oppnå suksess.

 
Stine Kvaalen

Stine Kvaalen

Rådgiver

+47 924 65 374

stine.kvaalen@thevit.no

Linked In

Stine er utdannet Siviløkonom med spesialisering innen strategi og er en god relasjonsbygger med fokus på effektiv kommunikasjon. Hun har erfaring fra ulike økonomiroller, som har gitt henne solid innsikt innen områdene regnskap og rapportering. Stine har også erfaring som rådgiver fra blant annet arbeid med effektivisering av arbeidsprosesser ved bruk av digitale plattformer.

I rollen som kundeansvarlig i Azets Insight, har Stine hatt tett dialog med kunder av ulike størrelse innen ulike bransjer og med ledere på ulike nivåer i organisasjonen. Hun har erfaring med å utarbeide systemløsninger som er spesialtilpassede den enkelte kundens behov. Stines engasjement knytter seg spesielt til det å skape verdi for kunder ved å forstå deres behov og levere løsninger tilpasset kundens strategi og virksomhet.

 
Jonas Skjellerud Endresen

Jonas Skjellerud Endresen

Rådgiver

+47 482 92 578

jonas.endresen@thevit.no

Linked In

Jonas er utdannet siviløkonom med spesialisering i forretningsjus, skatt og regnskap og har internasjonal erfaring fra et utvekslingsopphold ved EDHEC Business School. Jonas har bred erfaring som controller for små og mellomstore bedrifter og som CFO for en gründerbedrift.

Med sin bakgrunn i Azets Insight har han erfaring fra ulike bransjer både i privat og offentlig sektor hvor han har jobbet med rapportering, likviditetsstyring, budsjettarbeid og regnskapsproduksjon. Han har også erfaring med nearshoring av økonomiprosesser og har opparbeidet seg god kjennskap til en rekke økonomi- og regnskapssystemer. Jonas har stor interesse for å ta i bruk digitale løsninger som kan effektivisere økonomifunksjonen.

 
Lasse Skoglund Hansen

Lasse Skoglund Hansen

Rådgiver

+47 406 17 647

lasse.hansen@thevit.no

Linked In

Lasse har en bachelorgrad i økonomi- og administrasjon med spesialisering innen organisasjon, ledelse og endring, i tillegg til en pågående Executive Master of Management på BI. Lasse har erfaring fra rådgivning innen offentlig sektor, hvor han var deltaker i ledergruppen og arbeidet innen økonomi, strategi og virksomhetsstyring.

Med sitt engasjement for organisasjonsutvikling og kompetanse innen HR og økonomi, har Lasse jobbet med forbedringsprosesser i forbindelse med gjennomføring av et stort statlig omstillingsprosjekt. Han har gjennomført ulike effektiviseringsprosjekter, hvor anvendelse av digitale systemer har spilt en viktig rolle. Denne erfaringen har gitt Lasse solid innsikt og kjennskap til utviklingen av effektive organisasjoner.

 
Hege T. Schüssler

Hege T. Schüssler

COO OG SENIOR rÅDGIVER hrm

+ 47 913 82 940

hege.schussler@thevit.no

Linked In

Hege har lang og sammensatt ledererfaring fra kompetansevirksomhet, både som stabs- og prosjektleder. Hun vært kompetansedirektør, ledet konsernstab – økonomi, HR, IT og øvrige administrative funksjoner og arbeidet som rådgiver og sparringspartner for konsernledelsen i KPMG.

Med mange års erfaring fra kultur- og forretningsutvikling kombinert med en masterutdanning i forretningsutvikling og ledelse, er Hege en naturlig samtalepartner for ledere. Hun har også erfaring som prosjektleder for strategi-, innovasjons- og endringsprosesser med spesielt fokus på prestasjonsledelse. Hege er statsautorisert revisor og praktiserte revisjon de første ti årene av sin karriere.