Placeholder image

Vårt mål er å bidra til økt lønnsomhet, vekst og utvikling hos våre kunder. Det gjør vi ved å tilby våre kunder VI-Team med dyktige ressurser innen økonomi, regnskap, HR, analyse og strategisk ledelse.


Gjennom våre fleksible løsninger får våre kunder tilpasset forretningsmessig styringsinformasjon og tilgang til en avdeling med kompetanse, og kapasitet som normalt er forbeholdt større virksomheter.

VIT - Value, Innovation og Team, gjenspeiler at vi tilfører våre kunder betydelig verdi gjennom våre tjenester og løsninger, samtidig som vi er innovative og bidrar til nyskapning og forbedring.

Blant kunder vil vi være mest kjent som «VI-Team», fordi det er «Vi» og ikke «dere og oss». Vi jobber sømløst med din øvrige organisasjon. Selv om vi ikke er ansatt i hos dere, vil vi i praksis oppleves som om vi er det.

Kompetanse

Kompetanse

Ditt Value Innovation team settes sammen slik at den samlede kompetansen er tilpasset de oppgavene som skal utføres. Strategisk, operativ og analytisk kompetanse settes sammen ut fra dine behov. Oppstår det behov for særlig spesialistkompetanse i perioder, tilføres ditt økonomiteam denne.

Fleksibilitet

Fleksibilitet

Ressursbruken knyttes til ditt behov. Når behovet øker, øker vi ressursbruken. Når behovet reduseres, reduserer vi ressursbruken. Når behovet for kompetanse endres, endrer vi kompetansemiksen. I intensive perioder arbeider vi intensivt sammen med dere.

Alt dette uten at du opplever utskiftninger i teamet. Vi bare justerer på hvor mye av den enkelte ressursen og kompetansen som benyttes til enhver tid. I tilfelle sykdom eller permisjoner i ditt økonomiteam, dekker vi opp dette behovet uten at du trenger å bekymre deg for det. Vår fleksibilitet er vesentlig større enn du normalt vil ha ved å ha egne ansatte.

Forutsigbarhet

Placeholder image

Vi tilbyr fastpris som gjør at dine kostnader er forutsigbare så lenge din virksomhet ikke endres vesentlig. Ditt økonomiteam dekker de behovene vi har blitt enige om, uavhengig av vår ressursbruk. Vi er forutsigbare ved at du vet du får de avtalte tjenestene til den prisen vi har avtalt.