Placeholder image

Bruker du som leder for mye tid selv på økonomiområdet?

Mange ledere bruker for mye tid på tall og oppfølging, og for lite tid til å utvikle virksomheten videre. Utvikling skjer først og fremst gjennom en klar strategi, motiverte ansatte, fornøyde kunder og dyktige leverandører.

Skal man lykkes må lederen bruke tid på disse områdene. Utfordringen er at tall er viktige for å forstå virksomhetens prestasjoner og «temperatur». Først når fakta er godt kjent, kan de beste beslutninger tas.

Value Innovation er til for nettopp å hjelpe deg med denne utfordringen. Vi gjør talljobben for deg, samtidig som vi er dyktige og erfarne nok til også å bidra med utvikling av virksomheten.

Vi setter sammen et team som normalt består av økonomisjef-, controller- og analysekompetanse. Selvsagt tilpasset det behovet du til enhver tid har, slik at får du en «økonomiavdeling» som normalt bare store virksomheter har. Og det til en fastpris som er meget konkurransedyktig ift andre løsninger.

I vår rolle er vi også en strategisk sparringspartner og medlem i din ledergruppe.

Med løsningen til Value Innovation kan du konsentrere deg fullt og helt om utviklingen av virksomheten! Vi begrenser dine kostnader og gir deg mest mulig nytteverdi av det vi bidrar med. Vi heter ikke Value Innovation for ingenting! Vi er en del av ditt lag. Din suksess er vår suksess!

Ta kontakt med oss for en nærmere prat og hør mer om våre fleksible løsninger tilpasset ditt behov.

Sammen skaper vi din suksess!