Placeholder image

Har du en liten virksomhet, men trenger kompetent hjelp når det gjelder økonomien?

Leder du en liten virksomhet, men ikke ser at du har mulighet til å ta kostnaden ved å ansette en egen økonomisjef?

Da bruker du sannsynligvis mye tid selv på å være «økonomisjef», i tillegg til alle de andre oppgavene du har. Dette er tid som du kunne brukt på å lede og videreutvikle virksomheten, besøkt og arbeidet med kunder og leverandører og alle andre ting som er viktig for suksessen til din virksomhet.

Vi kan endre denne situasjonen for deg. Vi tilpasser ressursbruken og dermed din kostnad til ditt behov. Har du f.eks behov for 1/3-årsverk, ja så sørger vi for å løse oppgavene til en kostnad tilsvarende dette. Og da får du en «økonomiavdeling» med kompetanse som vanligvis kun større virksomheter har tilgang til.

Du får en erfaren økonomisjef, som også blir «møkkete på fingrene» når det er nødvendig. I tillegg får du tilgang på «en hel økonomiavdeling» som tar seg av alt fra controlleroppgaver, rapportering og analyser for å finne forbedringsmuligheter. Alt dette til den forutsigbare kostnaden vi er enige om.

Med løsningen til Value Innovation kan du konsentrere deg fullt og helt om utviklingen av virksomheten! Vi begrenser dine kostnader og gir deg mest mulig nytteverdi av det vi bidrar med. Vi heter ikke Value Innovation for ingenting! Vi er en del av ditt lag. Din suksess er vår suksess!

Ta kontakt med oss for en nærmere prat og hør mer om våre fleksible løsninger tilpasset ditt behov.

Sammen skaper vi din suksess!