Løsninger

Value Innovation sine løsninger gir deg tilgang til kompetanse, stor fleksibilitet og til et forutsigbart kostnadsnivå.

Value Innovation kan tilby deg en «hel» økonomiavdeling med kompetanse og kapasitet som normalt er forbeholdt store organisasjoner. Eller kun deler av en slik om det er ditt behov, herunder regnskapsføring. Uansett med stor grad av fleksibilitet slik at vi til enhver tid dekker de behov din virksomhet har.

Vi dedikerer en økonomisjef til deg som også kan inngå i bedriftens ledergruppe. Denne støttes etter behov av controllere og analytikere for å kunne gi deg best mulig styringsinformasjon med effektiv ressursutnyttelse. Om du har behov for regnskapsføring har vi etablert VIT Accounting for å bistå deg. Våre analytikere utarbeider et «dashboard» over viktig styringsinformasjon slik at vi hele tiden kan lete etter forbedringsmuligheter sammen med deg og andre i organisasjonen. Og ikke minst får du og dine ledere direkte tilgang til dette gjennom PC, nettbrett eller telefon. Uansett hvor dere måtte befinne dere!

Value Innovation tilbyr stor grad av forutsigbarhet ved å tilby fastpris basert på virksomhetens omfang og kompleksitet. Normalt overstiger denne ikke kostnaden ved å ha egne ansatte. I tillegg får du tilgang til et større ekspertmiljø, og mindre risiko enn om du har egne ansatte.

Når du benytter Value Innovation kan du konsentrere deg fullt og helt om utvikling av kjernevirksomheten, kunde- og leverandørrelasjoner og de ansatte!

Sammen skaper vi din suksess!

F-30 De første 30 dager